Domovská stránka » Dizertační práce

Dizertační práce

Disertační práce už je opravdu náročný vědecký projekt. Představuje díky své vědecké povaze a rozsáhlosti jednu z podmínek pro získání titulu Ph.D. či Th.D uváděné za jménem.  

Co je disertační práce?

Disertační práce, její obhajoba a úspěšné složení doktorské zkoušky jsou podmínkami tzv. velkého doktorátu. Absolventi postgraduálního studia získávají tituly doktor věd (Ph.D.) či doktor teologie (Th.D.), psané za jménem.

Psaní disertační práce je dlouhý a náročný proces, jenž vyžaduje precizní orientaci v oboru, úplné osvojení vědecké metodologie a terminologie disciplíny, ale také schopnost jasně vymezit dosud neprobádaný, specifický problém, jehož řešení disertace přinese. Standardní délka doktorandského studia je přitom tři roky.

Ke zvláštním nárokům disertační práce patří novátorský výzkum konkrétního problému (oblasti, jevu atd.), mezinárodní přesah bádání (práce se zahraniční literaturou, konzultace s odborníky ze zahraničních univerzit), prezentace průběžných výsledků na vědeckých konferencích a publikace článků. Jazykem, v němž je disertační práce psána, může být angličtina, pokud to univerzita vyžaduje. Doporučený rozsah je 150–200 normovaných stran. Disertace musí splňovat i všechny další předpoklady odborné monografie.

Disertační práce má také několik formálních zvláštností. Jejímu autorovi se přezdívá řešitel, vedoucí práce je školitel. Časté označení disertační projekt odráží komplexní povahu disertační práce, jejímiž výsledky jsou krom textu samotného i další výstupy jako vědecké články v periodikách a sbornících, příspěvky na konferencích nebo učební materiály. Zvláště v přírodovědeckých a technických oborech bývají výstupem aplikace a programy. Dobře hodnocená disertační práce může být vydána i jako samostatná knižní studie.

Pomůžeme Vám se zpracováním podkladů pro disertační práce

Vzhledem k vysoké odbornosti a náročnosti, jež napsání disertační práce obnáší, od Vás budeme potřebovat detailní zadání a informace. Vaše práce bude v rukou zkušeného zpracovatele, odborníka v dané problematice, se kterým budete po celou dobu v kontaktu.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.