Referáty

Co je to referát a jaké jsou nároky na jeho zpracování?

Referát je slohový útvar určený k přednesu, jehož cílem je stručně, výstižně a poutavě pojednat o konkrétním problému, události nebo novince. Napsat a přednést referát patří k častým úkolům žáků základních a studentů středních a vysokých škol. Studenti humanitních oborů referáty obvykle odevzdávají i v písemné podobě, jako seminární práce.

 

Zpracovat opravdu kvalitní referát vyžaduje dobrou znalost tématu, schopnost sumarizovat informace do stručného, avšak obsažného celku a přizpůsobit text ústnímu přednesu.

 

Čím vyšší stupeň studia, tím vyšší nároky na odbornost, přehlednost a formální kvality referátu. Vysokoškolský referát užívá termíny, je zřetelně členěn na úvod, stať a závěr a v názornosti mu pomáhá prezentace zpracovaná v programu PowerPoint.

Pomůžeme Vám se zpracováním referátu

Blíží se termín Vašeho ústního vystoupení, ale nestíháte? Pomůžeme Vám s napsáním referátu, přípravou jeho podkladů, osnovy nebo doprovodné prezentace. Námi dodané referáty vždy splňují formální i obsahové požadavky tohoto žánru.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky