Anotace versus abstrakt bakalářské práce, jak je rozlišit?

Definovat rozdíl mezi anotací a abstraktem bakalářské, nebo jiné závěrečné práce, je pro mnoho studentů obtížné, proto si v tomto článku odlišnost mezi nimi definujeme. Základní rozdíl mezi anotací a abstraktem spočívá v tom, že abstrakt v sobě zahrnuje popis způsobu řešení zkoumané problematiky, užité metody výzkumu nebo také výsledky výzkumného šetření, zatímco anotace tyto údaje neobsahuje. Anotací rozumíme pouze krátký popis práce o několika větách. V případě, že Vám Váš vedoucí práce, nebo směrnice školy nestanoví jinak, doporučujeme použití abstraktu, který obsahuje všechny užitečné informace o Vašem textu včetně klíčových slov.

 

Co tedy do abstraktu uvádět? V případě, že nemáte tušení, co do abstraktu napsat, držte se následujícího návodu, ať už se jedná o bakalářskou práci, nebo jiný typ závěrečné práce. Pravidla jsou vždy stejná. Abstrakt je v podstatě referátem, který stručně popíše obsah prezentovaného textu, a důrazní jeho hlavní části. Cíl abstraktu spočívá v tom, aby po jeho přečtení bylo čtenáři jasné, zda práce obsahuje to, co hledá, či nikoliv. Vyjma popisu jednotlivých kapitol by v abstraktu neměly chybět cíle práce, užité výzkumné metody a výsledky výzkumného šetření.

 

V některých případech nechybí ani závěr. Při psaní abstraktu je nutné myslet na to, že by se nemělo jednat o text delší než 250 až 500. slov a bakalářské práce, a cca 100 slov u seminární práce. V každém případě je vždy vhodná konzultace s vedoucím práce, o jeho představě o podobně abstraktu. Abstrakt zpravidla neobsahuje obrázky, grafy ani různé symboly. Nezačleňují se do něj ani bibliografické citace. Mělo by se vždy jednat o autorský text. Podrobnější informace o abstraktu a jeho obsahu i formě je možné nalézt v normě ČSN ISO 214.

 

Aby nebyla situace příliš jednoduchá, je možné, že po vás Vaše škola bude v rámci bakalářské práce vyžadovat výtah, resumé nebo anotaci. Jak je tedy definujeme? Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, anotace na rozdíl od abstraktu neobsahuje výzkumné cíle, metody a výsledky šetření, a jedná se o základní sdělení o pár jednoduchých větách. Vedle toho resumé je velmi podobné abstraktu, a složí zejména pro lepší orientaci čtenáře v textu. Základní odlišnost však spočívá v tom, že je na rozdíl od abstraktu kratší, a obsahuje pouze ta nejvýznamnější zjištění. Resumé je stejně jako abstrakt předmětem normy ČSN ISO 214.

 

Posledním uvedeným pojmem je výtah, který slouží pro reprezentaci textu, a většinou má podobu ukázky některé části práce, která je z ní pro tyto účely vytažena. Pokud si ani po přečtení tohoto článku nejste jisti, jak abstrakt, anotaci, resumé nebo výtah práce vytvořit, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám.