Blog

Jak správně stanovit cíl vědecké práce

21. 1. 2019


Vhodně stanovená výzkumný cíl je hned po dobře zvoleném tématu práce tím nejdůležitějším bodem zpracování vědeckého textu.

 

Přečíst článek


Jak napsat metodiku bakalářské práce

21. 1. 2019


Zpracování jakékoliv vědecké práce, ať už jde o bakalářskou, diplomovou, disertační nebo jinou, vyžaduje užití vědeckých metod.

 

Přečíst článek


Tvorba diskuze diplomové práce

21. 1. 2019


Na začátek je dobré si říci, jaký význam v diplomové práci diskuze vůbec má. Stěžejním účelem diskuze je zasazení výsledků realizované výzkumné činnosti do kontextu dané problematiky, a to ze zcela prostého důvodu.

 

Přečíst článek


Tvorba úvodu bakalářské práce

21. 1. 2019


Z vlastní zkušenosti vím, že student je schopen začátek tvorby své bakalářské, nebo diplomové práce schopen odkládat po celé měsíce, čímž pochopitelně přichází o čas, který může v závěru postrádat.

 

Přečíst článek


Anotace versus abstrakt bakalářské práce, jak je rozlišit?

03. 12. 2018


Definovat rozdíl mezi anotací a abstraktem bakalářské, nebo jiné závěrečné práce, je pro mnoho studentů obtížné, proto si v tomto článku odlišnost mezi nimi definujeme.

 

Přečíst článek


Nastavení číslování stránek v bakalářské práci

03. 12. 2018


Tento manuál je zaměřen na MS Word 2010, avšak disponujete-li novější, nebo starší verzí Wordu nezoufejte, postup je u všech velmi podobný, odlišné jsou pouze názvy některých výběrů nebo záložek.

 

Přečíst článek


Formátování bakalářské práce

03. 12. 2018


Formátování bakalářské, ale i jakékoliv jiné závěrečné práce představuje tvrdý oříšek pro řadu studentů.

 

Přečíst článek


Citace v bakalářské práci

03. 12. 2018


Při tvorbě nejen bakalářské, ale i jakékoliv jiné závěrečné nebo seminární práce, je nutné, aby byl citován veškerý převzatý materiál podle stanovených citačních norem.

 

Přečíst článek


Jak má vypadat formální úprava závěrečné práce?

12. 11. 2018


Formální úprava bakalářské nebo diplomové práce tvoří nedílnou součást jejího hodnocení, a proto si nyní představíme několik zásad, jejichž dodržování nám pomůže u vypracování a následné obhajoby.

 

Přečíst článek


Pravidla komunikace s vedoucím závěrečné vysokoškolské práce

12. 11. 2018


V předchozím článku jsme se věnovali správné volbě vedoucího bakalářské nebo diplomové práce. V případě, že se Vám vhodného vedoucího podařilo „ukořistit“, neusínejte na vavřínech, ještě nemáte vyhráno.

 

Přečíst článek


Jak správně zvolit vedoucího bakalářské/diplomové práce?

12. 11. 2018


Řada studentů vysoké školy se souběžně s nelehkým úkolem, kterým je volba tématu bakalářské nebo diplomové práce setkává s dalším oříškem, v podobě volby vedoucího této práce.

 

Přečíst článek


Psaní závěrečných prací

11. 10. 2018

Závěrečné práce, ať už absolventské, bakalářské, diplomové nebo disertační, mají být důkazem toho, že jste si v průběhu studia utvořili dostatečný teoretický základ pro koncepční a efektivní výzkumnou činnost, a jste schopni své teoretické znalosti prohlubovat na základě odborné literatury, a následně je efektivně aplikovat do praxe.

 

Přečíst článek


Vypracování bakalářské práce

11. 10. 2018

Účelem vypracování bakalářské práce je prokázání schopnosti studenta koncepčně a kontinuálně pracovat za využití teoretických poznatků, které získal v průběhu svého předchozího studia, a jejich následná praktická aplikace v rámci řešení konkrétní problematiky.

 

Přečíst článek


Tipy pro vysokoškolské studenty- čeho je dobré se držet při psaní závěrečných prací?

18. 09. 2018

Oficiálních i neoficiálních materiálů s návody na psaní bakalářských a diplomových prací existuje celá řada. Většinou obsahují informace o volbě vhodného tématu, vedoucího, struktury a obsahu práce a dalších krocích, které je v průběhu vypracování následovat.

 

Přečíst článek


Příprava obhajoby

18. 09. 2018

Obhajoba bakalářské, diplomové nebo disertační práce tvoří cca třetinu jejího celkového hodnocení, a proto je dobré se na ni předem dostatečně připravit, a nic nepodcenit.

 

Přečíst článek


Pozor na autorství

17. 07. 2017

Znáte pojem autorství díla? Poradíme Vám, jak si při psaní práce nezpůsobit zbytečné problémy.

 

Přečíst článek


Syntéza, vlastní návrhy řešení

14. 07. 2017

Víte, co zahrnuje závěrečná fáze odborné práce a jak svou práci poté obhájit? Řekneme Vám, jak na to.

 

Přečíst článek


Stylistika ve vědeckých pracích

23. 06. 2017

Naučte se s námi správně stylizovat text a odkazovat na přílohy z Vaší práce.

 

Přečíst článek


Co je to abstrakt?

29. 05. 2017

Víte, jaký je rozdíl mezi abstraktem, anotací a resumé? Dozvíte se v našem článku.

 

Přečíst článek


Jak správně prezentovat

28. 04. 2017

Naučte se s ProfiPodklady.cz správně prezentovat.

 

Přečíst článek


Výzkum u bakalářské práce

27. 04. 2017

Pokud si nevíte rady s výzkumem pro Vaši bakalářskou práci, přečtěte si náš článek.

 

Přečíst článek


Jak na obhajobu Vaší školní práce?

11. 04. 2017

Poradíme Vám, na co se soustředit a připravit u obhajoby Vaší školní práce.

 

Přečíst článek


Víte, jak generovat obsah?

07. 04. 2017

Naučte se s námi generovat obsah Vaší studentské práce ve Wordu.

 

Přečíst článek


Používat nebo nepoužívat grafy v textu?

23. 03. 2017

Potřebujete ve své práci využít grafy? Proč grafy v textu používat nebo ne se dozvíte v našem článku.

 

Přečíst článek


Jak správně vybrat téma Vaší školní práce

20. 03. 2017

Lámete si hlavu s výběrem tématu Vaší školní práce? V článku Vám poradíme, jak při výběru postupovat a na co si dát pozor.

 

Přečíst článek


Čeká Vás „seminárka“?

02. 03. 2017

Stejně jako bakalářská, či diplomová práce, je i seminární práce písemný úkol. Takto provedená práce většinou slouží k získání kreditů, či zápočtu na vysokých školách. Přečtěte si, jak se se seminární práci poprat.

 

Přečíst článek


Čeká Vás „diplomka“?

01. 03. 2017

Diplomová práce musí splňovat jisté náležitosti a předem stanovené podmínky. Na diplomovou práci jsou kladené vysoké nároky, nejen na její psaní, ale i následnou obhajobu. Přečtěte si, jak na psaní diplomky.

 

Přečíst článek


Čeká Vás „bakalářka“?

28. 02. 2017

Každý student vysoké školy se dříve nebo později setká s problematikou bakalářské práce. K získání titulu je potřeba nejen práci zpracovat, ale také si jí obhájit před komisí. Přečtěte si, jak na bakalářku, aniž byste při tom ztratili rozum.

 

Přečíst článek


Na zpracování podkladů není odborník jako odborník

24. 02. 2017

V dnešní době je internet plný nabídek na zpracování podkladů k seminárním, bakalářským, prostě jakýmkoli pracím. Všude slibují odbornost a profesionální přístup, ale je tomu opravdu tak? Jak mají studenti, kteří hledají pomoc, poznat, že právě tento nebo jiný server je ten pravý pro ně…? Čtěte v našem článku.

 

Přečíst článek


Co čekat a co dostanete od zpracovatele podkladů pro školní práce?

16. 2. 2017

Čeká Vás tvorba bakalářské či diplomové práce? Nemáte nápady, jak práci přesně vypracovat? Chybí Vám dostatek času na odborné zpracování? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli kladně, přečtěte si co očekávat od práce zpracovatelů serveru ProfiPodklady.cz.

 

Přečíst článek