Domovská stránka » Ročníkové práce

Ročníkové práce

Co je to ročníková práce a jaké jsou nároky na její zpracování? 

Ročníkovou práci píší většinou studenti bakalářských studijních oborů, kterým slouží jako průprava pro psaní bakalářské práce. Svým rozsahem, nároky na odbornost a samostatnost stojí ročníková práce mezi pracemi seminární a bakalářskou.

Jedná se o kratší odbornou studii (obvykle kolem 10 stran), jejíž součástí je strukturovaný obsah, abstrakt či anotace, úvod, hlavní stať a závěr, české a cizojazyčné resumé, seznam literatury a zdrojů a zpravidla přílohy s výsledky výzkumu. Protože se „ročníkovka“ odevzdává písemně, měla by obsahovat taky titulní list s informacemi o studentovi, předmětu, oboru atd., a to v češtině i v cizím jazyce.

Při psaní ročníkové práce se mají studenti naučit kriticky pracovat s odbornou literaturou, citovat dle normy, realizovat vlastní výzkum, vyhodnocovat a prezentovat výsledky, porovnávat předchozí a své vlastní přístupy k problematice apod.

Hodnotí se také metodologie práce, návaznost a provázanost informací, ale i zvládnutí odborného stylu a správné užití terminologického aparátu.

Pomůžeme Vám se zpracováním podkladů ročníkové práce

Pokud Vás nároky, jež s sebou vypracování ročníkové práce nese, vyděsily, nevěště hlavu! Tým našich zkušených zpracovatelů Vám pomůže s napsáním ročníkové práce prostřednictvím kompletních podkladů.

Podklady pro ročníkové práce připraví na míru Vašemu zadání (požadavkům na rozsah, formu i obsahové součásti práce) odborník s přehledem v daném oboru.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.