Ročníkové práce

Co je to ročníková práce a jaké jsou nároky na její zpracování?

Ročníkovou práci píší většinou studenti bakalářských studijních oborů, kterým slouží jako průprava pro psaní bakalářské práce. Svým rozsahem, nároky na odbornost a samostatnost stojí ročníková práce mezi pracemi seminární a bakalářskou.

 

Jedná se o kratší odbornou studii (obvykle kolem 10 stran), jejíž součástí je strukturovaný obsah, abstrakt či anotace, úvod, hlavní stať a závěr, české a cizojazyčné resumé, seznam literatury a zdrojů a zpravidla přílohy s výsledky výzkumu. Protože se „ročníkovka“ odevzdává písemně, měla by obsahovat taky titulní list s informacemi o studentovi, předmětu, oboru atd., a to v češtině i v cizím jazyce.

 

Při psaní ročníkové práce se mají studenti naučit kriticky pracovat s odbornou literaturou, citovat dle normy, realizovat vlastní výzkum, vyhodnocovat a prezentovat výsledky, porovnávat předchozí a své vlastní přístupy k problematice apod.

 

Hodnotí se také metodologie práce, návaznost a provázanost informací, ale i zvládnutí odborného stylu a správné užití terminologického aparátu.

Pomůžeme Vám se zpracováním podkladů ročníkové práce

Pokud Vás nároky, jež s sebou vypracování ročníkové práce nese, vyděsily, nevěště hlavu! Tým našich zkušených zpracovatelů Vám pomůže s napsáním ročníkové práce prostřednictvím kompletních podkladů.

 

Podklady pro ročníkové práce připraví na míru Vašemu zadání (požadavkům na rozsah, formu i obsahové součásti práce) odborník s přehledem v daném oboru.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky