Domovská stránka » Esej

Esej

Co je to esej a jaké jsou nároky na jeho zpracování? 

Úvahový žánr, původem z anglosaského prostředí, zdomácněl na českých univerzitách, ale i středních školách.

Psaní eseje patří k náročným úkolům. Jeho autor musí být schopen citlivě skloubit postupy a prvky uměleckého a odborného textu. Předpokladem je hlubší znalost tématu (většinou z oblastí umění, společnosti, vědy, politiky a filozofie) i širšího kontextu, dále schopnost působivě a originálně ztvárnit myšlenky, klást otázky, vést dialog a jinými způsoby zapojit do úvahy jejího čtenáře.

Přes typickou volnost žánru má školní esej zpravidla úžeji vymezené téma jakož i doporučený rozsah a strukturu.

Esej – pomůžeme Vám se zpracováním

Pokud Vám k napsání kvalitní eseje brání nedostatek času, inspirace, nezajímavé téma nebo všechno dohromady, obraťte se na nás. Na základě Vašeho zadání napíšeme originální esej splňující veškeré obsahové i formální nároky tohoto žánru.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.