Esej

Co je to esej a jaké jsou nároky na jeho zpracování?

Úvahový žánr, původem z anglosaského prostředí, zdomácněl na českých univerzitách, ale i středních školách.

Psaní eseje patří k náročným úkolům. Jeho autor musí být schopen citlivě skloubit postupy a prvky uměleckého a odborného textu. Předpokladem je hlubší znalost tématu (většinou z oblastí umění, společnosti, vědy, politiky a filozofie) i širšího kontextu, dále schopnost působivě a originálně ztvárnit myšlenky, klást otázky, vést dialog a jinými způsoby zapojit do úvahy jejího čtenáře.

 

Přes typickou volnost žánru má školní esej zpravidla úžeji vymezené téma jakož i doporučený rozsah a strukturu.

Pomůžeme Vám se zpracováním eseje

Pokud Vám k napsání kvalitní eseje brání nedostatek času, inspirace, nezajímavé téma nebo všechno dohromady, obraťte se na nás. Na základě Vašeho zadání napíšeme originální esej splňující veškeré obsahové i formální nároky tohoto žánru.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky