Čtenářský deník

Co je to čtenářský deník a jaké jsou nároky na jeho zpracování?

Čtenářský deník k státní maturitě by měl aktuálně (2014) čítat minimálně 20 děl české i světové literatury, které si student předem vybere ze seznamu 40 a více knih, sestaveného každou školou. Seznam literatury by měl zahrnovat jak prózu, tak poezii a v menším počtu drama. O jednu z těchto knih se pak opírá ústní část maturitní zkoušky. Pečlivý zápis ke každému titulu je tedy důležitým krokem k úspěšnému zvládnutí státní maturity.

 

Ať se jedná o čtenářský deník k maturitě, nebo čtenářský deník na základní či střední škole, základní pravidla zůstávají: každé literární dílo, spolu s jeho autorem, je nutné zařadit do širšího uměleckého kontextu doby a připomenout si spisovatelovu další tvorbu.  Soustředíme se především na uměleckou stránku díla, stylistické prvky, strukturu, motivy, žánr, hlavní ideu a možnosti interpretace.

 

Na tyto a další údaje budou zaměřeny maturitní otázky.

Pomůžeme Vám s vypracováním profesionálního odborného textu čtářského deníku k maturitě i pro základní školu

Sestavíme Vám podklady pro čtenářský deník se srozumitelnou analýzou všech titulů požadovaných ke státní maturitě nebo ve výuce literatury na střední i základní škole. Jednotlivé záznamy literárních děl vyhotovíme v podobě, která bude po formální i obsahové stránce vyhovovat požadavkům státní maturity, respektive Vašeho pedagoga.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejmě! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky