Domovská stránka » Čtenářský deník

Čtenářský deník

Co je to čtenářský deník a jaké jsou nároky na jeho zpracování? 

Čtenářský deník k státní maturitě by měl aktuálně (2014) čítat minimálně 20 děl české i světové literatury, které si student předem vybere ze seznamu 40 a více knih, sestaveného každou školou. Seznam literatury by měl zahrnovat jak prózu, tak poezii a v menším počtu drama. O jednu z těchto knih se pak opírá ústní část maturitní zkoušky. Pečlivý zápis ke každému titulu je tedy důležitým krokem k úspěšnému zvládnutí státní maturity.

Ať se jedná o čtenářský deník k maturitě, nebo čtenářský deník na základní či střední škole, základní pravidla zůstávají: každé literární dílo, spolu s jeho autorem, je nutné zařadit do širšího uměleckého kontextu doby a připomenout si spisovatelovu další tvorbu.  Soustředíme se především na uměleckou stránku díla, stylistické prvky, strukturu, motivy, žánr, hlavní ideu a možnosti interpretace.

Na tyto a další údaje budou zaměřeny maturitní otázky.

Pomůžeme Vám s vypracováním profesionálního odborného textu čtářského deníku k maturitě i pro základní školu

Sestavíme Vám podklady pro čtenářský deník se srozumitelnou analýzou všech titulů požadovaných ke státní maturitě nebo ve výuce literatury na střední i základní škole. Jednotlivé záznamy literárních děl vyhotovíme v podobě, která bude po formální i obsahové stránce vyhovovat požadavkům státní maturity, respektive Vašeho pedagoga.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejmě! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.