Zápočtové práce

Co je to zápočtová práce a jaké jsou nároky na její zpracování?

 

Zápočtové práce bývají jednou z podmínek k získání zápočtu, a potažmo ukončení předmětu na vysoké či vyšší odborné škole. Zápočtová práce mívá podobu seminární práce, může se jednat o esej, úvahu, a pokud učitel vyžaduje ústní přednes, o referát.

 

Formální i obsahové náležitosti zápočtové práce se různí podle konkrétního typu práce jakož i oboru a tématu.

obecným požadavkům na zpracování zápočtové práce patří: rozsah do 5 stran (může se lišit), přehledná struktura (úvod, stať, závěr, seznam literatury, případně přílohy), samostatná práce s odbornou literaturou, citace zdrojů a pramenů dle citační normy, schopnost vyhledat, porovnávat, analyzovat, syntetizovat a vyhodnocovat informace.

 

Práce z okruhu přírodních věd obvykle zahrnují přílohu, v níž jsou, formou grafu, schématu či tabulky, prezentovány výsledky průzkumu. Studenti humanitních oborů (filozofie, historie, filologie, dějiny umění atd.) zpravidla vystačí s textem, na jehož formu a obsah jsou však kladeny o to vyšší nároky.

Pomůžeme Vám se zpracováním zápočtové práce

 

Napsání zápočtové práce nepatří k největším překážkám na cestě k titulu. Opakování předmětu a případné pozdržení studia však za podcenění zápočtové práce rozhodně nestojí. Pokud si na téma netroufáte nebo Vám chybí potřebný čas, nechte si vypracovat kompletní podklady k zápočtové práci od našich zkušených zpracovatelů! Napíšeme podklady pro zápočtové práce z humanitních, přírodovědných a dalších oborů, a to na základě Vašeho zadání.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejmě! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky