Domovská stránka » Zápočtové práce

Zápočtové práce

Co je to zápočtová práce a jaké jsou nároky na její zpracování? 

Zápočtové práce bývají jednou z podmínek k získání zápočtu, a potažmo ukončení předmětu na vysoké či vyšší odborné škole. Zápočtová práce mívá podobu seminární práce, může se jednat o esejúvahu, a pokud učitel vyžaduje ústní přednes, o referát.

Formální i obsahové náležitosti zápočtové práce se různí podle konkrétního typu práce jakož i oboru a tématu.

obecným požadavkům na zpracování zápočtové práce patří: rozsah do 5 stran (může se lišit), přehledná struktura (úvod, stať, závěr, seznam literatury, případně přílohy), samostatná práce s odbornou literaturou, citace zdrojů a pramenů dle citační normy, schopnost vyhledat, porovnávat, analyzovat, syntetizovat a vyhodnocovat informace.

Práce z okruhu přírodních věd obvykle zahrnují přílohu, v níž jsou, formou grafu, schématu či tabulky, prezentovány výsledky průzkumu. Studenti humanitních oborů (filozofie, historie, filologie, dějiny umění atd.) zpravidla vystačí s textem, na jehož formu a obsah jsou však kladeny o to vyšší nároky.

Pomůžeme Vám se zpracováním zápočtové práce

Napsání práce nepatří k největším překážkám na cestě k titulu. Opakování předmětu a případné pozdržení studia však za podcenění  práce rozhodně nestojí. Pokud si na téma netroufáte nebo Vám chybí potřebný čas, nechte si vypracovat kompletní podklady k zápočtové práci od našich zkušených zpracovatelů! Napíšeme podklady pro zápočtové práce z humanitních, přírodovědných a dalších oborů, a to na základě Vašeho zadání.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejmě! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.