Úvahy

Co je to úvaha a jaké jsou nároky na její zpracování?

Úvaha je jedním z nejčastěji zadávaných slohových útvarů na základních, středních i vysokých školách, maturitní zkoušky nevyjímaje.

 

Úvaha pojednává o určitém jevu či problému, nahlíží jej z různých názorových perspektiv, které jsou v textu logicky seřazeny a přehledně odděleny.

 

Autor úvahy by měl respektovat základní strukturu, již tvoří úvod, stať a závěr. V úvodu je vytyčen problém či téma, které je dále z několika úhlů rozebíráno. Porovnávána jsou jednotlivá řešení, vznášeny jsou otázky a pro příklady je možné vypravit se i do historie. Podmínkou zůstává nevzdálit se hlavnímu tématu. Závěr slouží k vyústění úvahy, představení navrženého řešení, případně k dalšímu rozvinutí problému.

 

Z jazykových prostředků vyhovuje žánru úvahy nejlépe výraz z neutrální či knižní slovní zásoby. Stejně jako u eseje lze při psaní úvahy využít postupů uměleckého stylu.

Pomůžeme Vám se zpracováním úvahy

Pokud Vám k napsání kvalitní úvahy brání nedostatek času, inspirace, nezajímavé téma nebo všechno dohromady, obraťte se na nás. Na základě zadaných parametrů Vám napíšeme originální úvahu splňující veškeré obsahové i formální nároky tohoto žánru.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejmě! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky