Bakalářské práce

Bakalářská práce je často první větší prací, která čeká studenta vysoké školy. Vaši bakalářskou práci bude hodnotit vedoucí a oponent. Také se často stává, že bakalářka bude nakonec podkladem pro budoucí povolání studenta. Psaní bakalářské práce tedy chcete věnovat více než obvyklou péči. Je tedy důležité mít bakalářskou práci napsanou a naformátovanou správně.

Přijďte se poradit do ProfiPodklady. Sídlíme v Ostravě ale, stačí jeden email a s bakalářskou prací pomůžeme i Vám kdekoli v ČR.

Co je bakalářská práce?

Úspěšná obhajoba bakalářské práce před komisí je jednou z podmínek získání bakalářského titulu. Zpracovat kvalitní bakalářskou práci proto vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i nemalé úsilí, čas a nejlépe zkušenosti se psaním závěrečných prací, které Vám nabízí náš portál.

 

„Bakalářka“ je odborná studie středně dlouhého rozsahu (asi 30 až 60 stran), která obsahuje titulní list, úvodní abstrakt, dvojjazyčné resumé, přílohy, seznam používaných zkratek a poděkování vedoucímu práce. Ačkoli by měla bakalářská práce odrážet solidní přehled autora o tématu, o němž pojednává, neočekávají se nové, či přímo objevné výsledky a výstupy jako u prací diplomové a dizertační.

 

Součástí procesu zpracování bakalářské práce je také volba tématu, vyhledání odborné literatury, sběr a analýza dat apod.

Při psaní bakalářské práce je nutné ovládat terminologii oboru, citovat seriozní odbornou literaturu (české i cizojazyčné publikace, články, studie, sborníky z konferencí aj.) nebo vypracovat přehledné grafy.

 

Předmětem hodnocení je rovněž metodologie práce, včetně zvládnutí vědeckých postupů indukce a dedukce, analýzy a syntézy, komparativní analýzy atd., stejně jako formální a jazyková stránka.

 

Pomůžeme s podklady pro bakalářskou práci

Nabízíme pomoc se psaním a zpracováním bakalářské práce formou dodání kompletních podkladů, konzultací, rešerše odborné literatury či korektury textu. Rádi vypomůžeme s prací na celém textu, ale i dílčích kapitolách.

 

Vaší bakalářské práci se bude věnovat zkušený zpracovatel erudovaný v oblasti, jež tvoří Vámi zvolené téma.

 

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky