MBA práce

Co je to MBA práce a jaké jsou nároky na její zpracování

MBA práci píší studenti mezinárodního vysokoškolského programu Master of Business Administration, zkráceně MBA. Ačkoli program nepatří do systému vysokoškolského studia České republiky, jde o natolik prestižní a světově uznávaný titul, že jeho nositelé patří k nejžádanějším odborníkům v oblasti řízení podniku.

 

MBA práci lze rozsahem, strukturou i nároky přirovnat k diplomové práci. Liší se, jako studijní program samotný, hlavně důrazem na praktické uplatnění výsledků. I proto mívá MBA práce podobu případové studie, která se zabývá problémy konkrétní firmy či organizace.

 

Vzhledem k anglosaskému původu je MBA práce psána v angličtině, méně často česky.

Pomůžeme Vám se zpracováním podkladů pro MBA práce

Studium MBA stojí nejen spoustu času, ale také peněz a nervů. Pro vytížené manažery – typické zástupce studentů  MBA – bývá kombinace zaměstnání, studia a psaní závěrečné MBA práce často přespříliš velkým nákladem.

 

Zajistíme Vám kompletní podklady pro vypracování MBA práce v angličtině, připravíme rešerši literatury, vyhledáme zdroje a pomůžeme Vám s finálním zhotovením textu, včetně jazykové korektury. Vašemu textu se bude věnovat odborník, který má se studiem MBA i psaním MBA práce již zkušenosti.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky