Seminární práce

Seminární práce nemusí být nijak zvlášť dlouhá. Většinou stačí 5 – 20 stran odborného textu. Cílem seminárky je seznámení studenta postupy při práci s odborným textem.

Co je seminární práce?

Seminární práce, zkráceně seminárka, je písemný úkol a její odevzdání v řádném termínu rovněž podmínka k získání zápočtu na vysoké nebo vyšší odborné škole (sporadicky píší seminární práce též středoškoláci).

 

Seminární práce, na rozdíl od referátu, obvykle není určena k ústnímu přednesu, zato se vyžaduje splnění elementárních náležitostí odborného textu.

 

Rozsah i forma seminárky se různí v závislosti na oboru, předmětu nebo požadavcích učitele. Maximální délka však zpravidla nepřesahuje 9000 znaků, tj. 5 normovaných stran.

 

Kvalitní seminární práce předpokládá kritickou reflexi odborné literatury a schopnost citovat z ní tak, jak ukládá citační norma. Samotný text by měl přinášet samostatné analytické, komparativní či syntetické uchopení tématu.

 

Seminární práce se člení na úvod, hlavní stať, závěr, součástí je seznam literatury a pramenů, někdy titulní list, obsah a přílohy.

 

Pomůžeme s podklady pro seminární práce

Na vypracování a odevzdání seminární práce závisí to, zda obdržíte zápočet a ukončíte předmět. Pokud si nevíte rady s tématem nebo nestíháte, nechte napsání seminární práce na nás!

 

Zpracujeme kompletní podklady k Vaší seminární práci a nenecháme Vás na holičkách, ani pokud jde o přílohy a další požadované výstupy.

 

O Vaši seminární práci se postarají zkušení a erudovaní zpracovatelé se znalostmi z potřebného oboru.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky