Domovská stránka » Blog » Co je to abstrakt?

Co je to abstrakt?

Můžeme si pod tím představit krátkou, ale výstižnou charakteristiku obsahu celé práce. Toto krátké shrnutí obsahuje použité metody, způsoby řešení, a výsledek celého šetření. Součástí jsou také klíčová slova související s oblastí, na kterou je bakalářská práce zaměřena. Pokud čtenář hledá v databázi bakalářskou práci zaměřenou na konkrétní problematiku, využívá k tomu právě klíčových slov.

 

Nejprve je tedy nutné zaměřit se především na řešený problém, téma a cíl celé práce. Dále je potřeba zmínit, zda byl problém vyřešen a zda byl naplněn stanovený cíl. Nesmí chybět komentář autora ohledně významů výsledku. Pozor! Vždy je lepší psát krátké věty obsahující to podstatné, v dlouhých větách se může čtenář ztratit.

 

Rozdíl mezi abstraktem, anotací a resumé

bakalářské práci se uvádí též anotace či resumé. Anotace obsahuje velmi krátký popis práce, bez uvedení cílů, či použité metody. Resumé zahrnuje ty nejpodstatnější informace.

 

Formální úprava abstraktu

Abstrakt by měl být v podobě odstavce o maximálně 500 slovech. V abstraktu se vyvarujte jakýmkoli obrázkům, či grafům. Abstrakt se umisťuje na úplný začátek práce, ještě před obsah. Avšak, každá škola či katedra může mít svá pravidla.

 

K čemu abstrakt slouží?

Stejně jako klíčová slova a název práce, se i abstrakt používá především k vyhledání dané práce v archivech či jiných databázích.

 

Veškeré informace ohledně abstraktu si můžete také přečíst ZDE, kde je uvedena platná norma ČSN ISO 214, která se abstraktem zabývá.