Používat nebo nepoužívat grafy v textu?

V první řadě je důležité si pořádně rozmyslet, zda je graf právě pro Vaši práci skutečně nutný. Pořádně si promyslete, co chcete grafem sdělit. Pokud se jedná o přesná data, určitě bude lepší použít tabulku místo grafu.

 

V grafu je třeba prodat výsledky a zjištění z analýzy. Největší chybou je neseřazenost sloupů, to potom nutí věnovat grafu větší pozornost a data si pak znovu analyzovat.

 

Pokud to není nutné, nemanipulujte nijak s grafem. Věřte, že základní nastavení je pro práci více než dostačující.

Je velmi důležité, abyste si uvědomili, že graf nemá fungovat jako prostý natahovač textu. Díky němu má dojít hlavně k vizuálnímu posilnění celé práce.