Domovská stránka » Blog » Jak na obhajobu Vaší práce?

Jak na obhajobu Vaší práce?

Obhajoby se bojí každý, ale není důvod. Nikdo jiný nezná práci tak dobře, jako právě Vy. Posudek oponenta vám jen ukazuje směr, jakým při obhajobě jít. Oponent je od toho, aby kladl dotazy. Pokud máte svou práci důkladně nastudovanou, nemusíte se obhajoby vůbec bát.

 

Někdy jsou otázky oponenta pokládané tak, že máte pocit, že je tam od toho, aby Vás znemožnil a práci jednoduše smetl ze stolu. Není tomu, tak, musíte mít připravené odpovědi na všechny možné otázky, jako například proč jste si vybrali zrovna tuto metodu výzkumu, co Vás k tomu vedlo apod. Názory oponenta se mohou v mnohém lišit od názorů Vašich. Nicméně to neznamená, že je práce špatná.

 

K obhajobě přistupujte jako k doplňování a rozšiřování informací z Vaší práce. Nejde pouze o prokázání schopnosti práce se zdroji, ale také o jejich výklad a porozumění. Oponent pouze ověřuje Vaše znalosti z dané problematiky.

 

Jedná se o diskuzi o Vaší práci. Je tedy skutečně nejdůležitější, si celou práci několikrát projít a prostudovat. Pokud toto budete mít v hlavě, pak je půlka úspěchu jistá. Druhá půlka pak závisí na Vaši schopnosti práci obhájit na základě odpovědí na otázky oponenta.