Domovská stránka » Blog » Jak si časově rozložit psaní závěrečné práce

Jak si časově rozložit psaní závěrečné práce

Každý projekt musí mít svůj časový harmonogram a plán. To stejné platí také u psaní závěrečných, diplomových nebo bakalářských prací.

Pro začátek bychom doporučili napsat si harmonogram psaní jednotlivých částí.

Úvod a závěr by se měl psát úplně na konec. Ušetří to mnoho času, protože když už je práce napsaná, snáz se nám píše sumarizace toho, co obsahuje, a čeho jsme psaním práce dosáhli. Psaní úvodu a závěru práce na konec by tedy měla být pouze třešinka na dortu. Ze zkušenosti víme, že praktická část práce by měla trvat pravděpodobně nejdéle. Hodně času ale zabere také teoretická část. Nemáme na mysli psaní samotné, ale hodně času zabírá sbírání dat a hledání materiálu, ze kterých lze čerpat. Hledání kvalitní a vyhovující literatury, nástěva knihoven a dalšch materiálů je také časově náročná záležitost.

Našim doporučením při psaní závěrečné práce je začít částí teoretickou a sestavením dotazníku. Každou napsanou část je potřeba konzultovat se školitelem, lektorem, profesorem nebo vedoucím práce. Abychom zbytečně nepřepisovali několik stran a předešli nedorozuměním, je dobré mít hned na začátku od školitele schálenou osnovu práce, a to ještě před samotným psaním. Mezitím, co píšeme teoretickou část práce, si vyhotovíme dotazník online a zahájíme sběr dat, který probíhá v čase, kdy se zaobíráme teoretickou částí práce. Získáváme tedy materiály pro další praktickou část.

Na vypracování teoretické části a vysbírání odpovědí můžeme předpokládat zhruba měsíc času. Samozřemě to platí za předpokladu, že student dané problematice rozumí a má načtenou alespoň částečně související literaturu.

Na zpracování praktické části můžeme předpokládat také zhruba měsíc času za předpokladu, že už máme připravená data ke zpracování.

Na konci zpracování si musíme nechat časovou rezevu na revize a formální záležitosti. Někdy se to nemusí zdát, ale tyhle věcí dají studentovi často víc zabrat jako samotné psaní práce.

Proto můžeme doporučit – nenechávejte si psaní práce na poslední chvíli a určitě si dejte i nějakou časovou rezervu. Žádná práce neprojde na poprvé jako dokonalá a školitel bude mít jistě výhrady.