Jak správně vybrat téma Vaší školní práce?

To, aby se Vám práce psala snadno, závisí v první řadě na dobrém výběru tématu. Je třeba o tématu již něco vědět a orientovat se v dané problematice. Ideální je téma takové, na které jste třeba psali ročníkovou práci. Někdy je možné se z vedoucím práce domluvit, že ročníkovou práci rozšíříte a vytvoříte z ní tak rozsáhlejší bakalářskou práci.

 

Při výběru tématu myslete na množství času, které Vám psaní zabere s ohledem na Váš volný čas. Stejně tak jako existují témata, ke kterým stačí knihovna, můžete narazit na téma, se kterým strávíte dny v archivech a výzkumem. Před definitivním výběrem tématu se informujte o dostupných literaturách a ostatních možných zdrojích, aby se nestalo, že nebudete mít z čeho čerpat.

 

Při psaní práce Vám bude při ruce vedoucí práce a při pravidelných konzultacích Vás bude vždy směrovat.

 

Citace


Formu citace vyžaduje každá fakulta jinou. Nejjednodušší je podívat se na stránky Vaší fakulty, kde se dozvíte, zda používá obecně platnou formu citace ISO 690 nebo nějakou vlastní verzi.

 

Norma ISO 690 totiž neříká, jak má citace správně vypadat, ale naopak co nesmí v citaci chybět a v jakém pořadí mají jednotlivé prvky být. Pokud budete k citaci používat různé generátory, podívejte se na www.citace.com.

 

Důležité je si uvědomit, že citace v textu musí být vyznačené tak, aby bylo jasné odkud byla myšlenka vzata. V případě, že je použit obrázek, graf či tabulka, tak je také nutné uvést zdroj.

 

Naopak, pokud v práci použijete nějakou obecně známou informaci, tak zdroj nemusíte uvádět. Mám na mysli např. ČR vznikla v roce 1993… apod.

 

Pokud je v práci opsaný nějaký text z jiné publikace, jedná se o přímou citaci a je třeba ji náležitě označit. Obecně je platným pravidlem, že by Vaše práce neměla obsahovat více než 10 % přímých citací.

 

V případě, že popisujete text vlastními slovy, jedná se o parafrázi. Text nemusíte dávat do uvozovek, ale uvádíte zdroj a autora. Klíčové je si původní text důkladně pročíst a trefně přeformulovat vlastními slovy.

 

Bojíte se, že Vaše práce bude označena za plagiát?


Pokud nebudou správně uvedené citace a parafráze, bude Vaše práce označena jako plagiát. Ať už využíváte přímou či nepřímou citaci, vždy musí být uvedený zdroj.

 

Nikdy nezapomínejte na to, že pokud jste použili obrázek nebo graf, je také třeba uvést jeho zdroj.

 

Pokud si nejste zcela jistí, zda máte ve Vaší práci vše korektně a zda nebude Vaše práce označena jako plagiát, můžete si nechat svou práci ověřit plagiátorskou kontrolou. Na stránkách www.odevzdej.cz, práci ověří a poskytnout z kontroly výstup v procentech, kterými je vyjádřena shoda s literaturou a internetovými stránkami. Práce by měla mít maximálně 10 % shody - přímých citací.