Nastavení číslování stránek v bakalářské práci

Tento manuál je zaměřen na MS Word 2010, avšak disponujete-li novější, nebo starší verzí Wordu nezoufejte, postup je u všech velmi podobný, odlišné jsou pouze názvy některých výběrů nebo záložek. Nyní si v jednotlivých krocích jednoduše popíšeme postup, jak nastavit viditelnost číslování stránek dokumentu až od určité strany.

 

1.      Nejprve je nutné očíslovat stránky celého dokumentu. Číslo strany se zpravidla uvádí do středu dolního okraje stránky, ale je vždy nutné zohlednit požadavky dané fakulty dle metodického pokynu pro tvorbu bakalářských a diplomových prací.

Pro nastavení číslování na spodním okraji strany volíme možnost: Vložení Číslo stránky Dolní okraj stránky Č. ve formátu prostého textu.


2.     Následně zobrazíme netisknutelné znaky. Netisknutelné znaky jsou označením konce stránek, oddílů nebo mezer. Pro nás jsou důležité konce oddílů nebo stránek. Aby bylo možné jednoduchým způsobem ověřit, že máme potřebné znaky na správném místě, je nutné jej zviditelnit pomocí zmáčknutí symbolu ¶, v horní liště záložky Domů.

 

3.      Nastavení konců oddílů: Nyní potřebujeme oddělit číslované strany od nečíslovaných, a proto potřebujeme mezi poslední nečíslovanou a první číslovanou stranou nastavit konec oddílu.  Začíná-li úvod vaší práce například na straně č.7, přejdete na předcházející stranuu, tedy stranu číslo 6, a na jejím konci nastavíte konec oddílu takto: Rozložení stránky Konce Konce oddílů Další stránka. Postupujete-li správně, zobrazí se Vám následující netisknutelný znak označující konec oddílu na části straně šesté strany:


Netisknutelný znak pro konec oddílu:

4.        Dalším krokem je rozdělení oddílů, jelikož i po nastavení konce oddílu jsou i nadále vzájemně provázané. Rozdělení se provádí tímto snadným postupem: Dvakrát klikněte na zápatí strany a přepněte dokument do stavu pro úpravy záhlaví a zápatí. Dále postupujte touto cestou: Návrh Propojit s předchozím Ne.  Pozor, možnost Propojit s předchozím bude nejprve aktivní , a je nutné na ni kliknout a tím ji deaktivovat, aby se oddíly rozdělily.

5.        Posledním krokem je smazání číslování prvního oddílu, které provedeme stejně, jako bychom chtěli smazat cokoliv jiného, tedy tak, že si v zápatí stran prvního oddílu označíme číslo strany a smažeme jej. Některé školy vyžadují rovněž odlišné číslování příloh práce, a to například římskými číslicemi. V těchto případech postupujeme stejným způsobem, jen navolíme jiný typ číslování.

Pokud máte s formátováním a číslováním práce i nadále problémy, neváhejte se na nás obrátit!