Pozor na autorství

Autorský zákon a ochrana uměleckého díla-s tím souvisí pojem autorství. S plagiáty závěrečných prací se kantoři setkávají dnes a denně a v ČR se v dnešní době plagiátorství přísně trestá. Bud vyloučením ze studia či dokonce dodatečném odebrání titulu. Proto je nutné doslovné opisy z literatur uvádět jako citace.

 

Definice:

 

Český autorský zákon pojem plagiát nepoužívá a nedefinuje, mezinárodní norma ČSN ISO 5127-2003 jej popisuje jako „představení duševního díla jiného autora, půjčeného nebo napodobeného vcelku nebo zčásti, jako svého vlastního“. Ochrana se týká uměleckého a vědeckého díla, „které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti“, pokud je nějak objektivně vyjádřeno, ale také překladu, programu, databáze a podobně.

 

Autorský zákon však výslovně říká, že předmětem právní ochrany – a tedy ani plagiace - není „zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“