Příprava obhajoby

 

Obhajoba bakalářské, diplomové nebo disertační práce tvoří cca třetinu jejího celkového hodnocení, a proto je dobré se na ni předem dostatečně připravit, a nic nepodcenit. Níže si představíme základní pravidla, kterých je dobré se držet, a která Vám mohou napomoci k úspěšnému zvládnutí obhajoby, nebo i vylepšení navržené známky.

 

1) Precizně zpracovaná prezentace v PowerPointu


Kvalitní prezentace by měla být nedílnou součástí každé obhajoby. Ideálně by měla obsahovat 10 slidů, avšak jejich konkrétní počet někdy každá univerzita nebo vysoká škola určuje odlišně.  V případě, že má Vaše VŠ nebo konkrétní fakulta k dispozici vlastní powerpointovou šablonu pro účely obhajoby BP, nebo DP, pracujte do ní. Pokud takovou šablonu k dispozici nemáte, nebo chcete prezentovat ve vlastním designu, snažte se použít alespoň logo školy.

 

V obsahu prezentace by neměla absentovat úvodní informace o autorovi, školiteli a názvu práce. V dalších slidech pak stručně popište řešenou problematiku, cíle práce, metody a metodiku výzkumné činnosti, získané výsledky a závěrečnou diskuzi obsahující přínos práce a doporučení pro praxi. Do prezentace je rovněž možné zahrnout otázky vedoucího a oponenta z posudku. Těmto se budeme podrobněji věnovat v bodě č. 2. Závěrečným snímkem by mělo být poděkování za pozornost.

Další tipy:

 • Před začátkem prezentace si vždy překontrolujte její funkčnost.
 • V úvodu prezentace oslovte přítomné předsedy, místopředsedy i členy komise. Vhodné je použít spojení jako „Vážený pane předsedo,...“.
 • Vynechte slovní vatu (prostě, jakoby, vlastně, takže, citoslovce a jiné…)
 • Vyzkoušejte si prezentaci nanečisto před přáteli a změřte si její délku.
 • V průběhu obhajoby NIKDY NEČTĚTE Z PREZENTACE!

 

2) Odpovědi na otázky oponenta a vedoucího práce

Jakmile bude Váš zhruba patnáctiminutový monolog u konce, na řadu přichází komise a její případné doplňující dotazy, které mohou mimo otázek z posudků obsahovat i další témata, která jsou pro jednotlivé členy komise zajímavá. Aby Vás tedy tyto otázky nevyvedly z míry, je velmi důležité se předem řádně připravit. Otázky z posudků navíc máte k dispozici minimálně týden před obhajobou, a proto je nutné při odpovědích působit sebejistě a připraveně. Níže naleznete opět několik užitečných tipů:

 • Mluvte, až když jste tázáni.
 • Odpovídejte k věci, vynechte omáčku a slovní vatu.
 • Buďte pokorní, za pozitivní připomínky poděkujte.
 • Negativní připomínky buď věcně argumentujte, nebo uznejte chybu a opět za ně poděkujte.
 • Usmívejte se.
 • Dýchejte.