Stylistika ve vědeckých pracích

Jak je tomu u většiny vědeckých prací, každá obsahuje spousty grafů, obrázků, tabulek a jiných technických pomůcek. Z tohoto důvodu není vhodné grafy atd. vkládat do textové části. Je mnohem efektivnější a přehlednější je umístit do Příloh práce. Do hlavního textu vkládejte pouze nejdůležitější pomůcky, grafy atd.

 

V případě, že veškeré grafy a ostatní technické pomůcky vložíte do příloh, je nutné se v hlavním textu na danou přílohu odvolat.

 

Mezi přílohy se mohou zařadit všechny mapy, grafy, charakteristiky strojů, výklady technik atd.

 

I v oddílu příloh je nutné dodržovat pravidla pro citaci. Většinou se jedná o normu ISO 690, ale každá instituce může vyžadovat konkrétní formu citace. Pokud se jedná o vlastní materiály je dobré zmínit autocitaci i ve vlastní práci (zdroj: vlastní zpracování).