Domovská stránka » Blog » Tvorba diskuze diplomové práce

Tvorba diskuze diplomové práce

Na začátek je dobré si říci, jaký význam v diplomové práci diskuze vůbec má. Stěžejním účelem diskuze je zasazení výsledků realizované výzkumné činnosti do kontextu dané problematiky, a to ze zcela prostého důvodu. S velkou pravděpodobností totiž nejste prvním autorem, který se danou problematikou zabýval, a stejně tak ani posledním, který se jí kdy bude věnovat. Každý výzkumník však v průběhu své práce dosahuje trochu jiných výsledků, a proto je dobré, tyto vzájemně porovnávat a vyhodnocovat, protože dva výzkumy nikdy nemohou dosáhnout zcela totožných výsledků.

 

V rámci obsahu diskuze Vašeho textu by měl být mimo jiné zcela jasně popsán přínos Vaší výzkumné činnosti, a celkově předloženého textu. Je dobré zhodnotit dosažené výsledky s jinými výzkumy na stejné, nebo podobné téma, a dále je rozebrat. Podívat se na ně z různých úhlů pohledu, zkusit se zaměřit na jejich praktický přínos nebo využití a podobně. V případě, že máte téma, u nějž toto není možné, zkuste alespoň formulovat nějaká doporučení pro dobrou praxi, nebo popsat předpokládané vlivy daného jevu z pohledu blízkého časového horizontu. Kritický pohled na výsledky vaší výzkumné činnosti můžete pojmout dvojím způsobem, a to buď v rámci autorské reflexe, nebo ve vztahu k okolnímu prostředí.

V průběhu vypracování jste jistě narazili na řadu výzkumů a autorů, kteří propagují zcela opačné teze, nebo došli diametrálně odlišných výsledků, než je tomu u Vašeho výzkumu. Zkuste se tedy zamyslet nad tím, kde je původ oněch rozdílů. Jak již bylo uvedeno výše, žádné dva výzkumy nikdy nemohou dosáhnout zcela totožných výsledků, a odlišnosti jsou ve vědecké činnosti žádoucí, a proto se nebojte porovnat výsledky jednotlivých výzkumů navzájem. Použil autor jiné metodické postupy? Jinou výzkumnou nebo statistickou metodu? Uveďte to, avšak nikdy se nestavějte do pozice hodnotitele, který útočí nebo pohrdá. Buďte kolegiální, jelikož vždy může existovat několik unikátních způsobů řešení dané problematiky, a vy si nemůžete být zcela jisti, že to Vaše je jediné správné.

 

Poslední součástí diskuze pak je polemika nad dosaženými výsledky a užitými postupy. Ta může mít formu zamyšlení nad tím, jaké by byly výsledky výzkumu, kdyby bylo užito jiných metod nebo postupů. V případě, že byste měli dělat celý výzkum znovu, postupovali byste stejně, nebo byste se, poučeni z předchozích chyb, vydali jinou cestou? Popište ji. Měla by tato změna vliv na výsledky Vašeho výzkumu? Jaký by podle Vás byl? Na tyto zdánlivě jednoduché otázky je poměrně obtížné odpovědět, a ne každý autor je toho schopen, ale i snaha se cení, a v očích oponenta i vedoucího práce Vám dobře a efektivně zpracovaná polemika může zcela jistě vylepšit konečné hodnocení práce.

 

Nedaří se Vám ani po přečtení tohoto článku diskuzi vytvořit? Neváhejte nám zaslat nezávaznou poptávku skrze náš objednávkový systém, a my Vám rádi pomůžeme.