Domovská stránka » Blog » Tvorba úvodu bakalářské práce

Tvorba úvodu bakalářské práce

Z vlastní zkušenosti vím, že student je schopen začátek tvorby své bakalářské, nebo diplomové práce schopen odkládat po celé měsíce, čímž pochopitelně přichází o čas, který může v závěru postrádat. Mít hotový alespoň úvod práce proto může být prvním důležitým krokem k zažehnání démona jménem prokrastinace.

 

Je potřeba brát v úvahu, že úvod je hned po anotaci nebo abstraktu první, a mnohdy i poslední částí Vaší práce, kterou potenciální čitatel zaznamená. V rámci úvodu má autor možnost čtenáře oslovit, a stručně mu objasnit, jaké důležité znalosti přečtením textu získá. Úvod by měl jasně definovat, jaké téma práce řeší, jaká je motivace autora k jeho zpracování, a proč je dané problematice důležité se věnovat.

Ač to tak v praxi často nevypadá, každá vědecká práce by měla mít svůj účel a myšlenku. Dalším velmi důležitým faktorem je aktuálnost dané tématiky. Je dobré například reagovat na novelizace zákonů, pokusit se o implementaci nových postupů do konkrétní firmy, vývoj nového softwaru, nové metodiky a podobně. V případě, že jste k tématu našli nějakou jinou zajímavou práci, jejíž poznatky nebo výsledky Vás k volbě tématu inspirovaly, nebojte se daný text ocitovat. Některé školy sice citace v úvodu práce nepovolují, majorita však ano, a osobně to považuji za přínosné, je-li užita citace smysluplná, relevantní, a ne příliš rozsáhlá.

 

Popis motivace k volbě tématu je dalším cílem úvodu Vaší práce. Zapomeňte na formulace typu“ Myslím si, že tohle téma je zajímavé, proto jsem jej zvolil“, nebo „Toto téma jsem se rozhodla zpracovat, protože je k němu hodně knížek“, popř. „Danou problematiku jsem zvolila, protože na mě zbyla“. Vhodnou motivací k volbě daného tématu je například osobní zainteresovanost nebo zájem o danou problematiku, kterou je dobré podložit konkrétním odůvodněním, jako například: „Problematiku vzniku syndromu vyhoření u dobrovolníků působících v Hospici Sv. Mořice jsem zvolila proto, že sama již druhým rokem v tomto zařízení pravidelně vypomáhám, a se zkoumaným jevem se v praxi poměrně často setkávám“, nebo „ „Oblast implementace nových výrobních postupů ve společnosti XY jsem se rozhodl zkoumat, jelikož jsem majitelem dané společnosti, a v rámci tvorby této práce bych rád došel k opatřením, jejichž aplikací by se snížily provozní náklady společnosti“.

Závěrem tohoto článku je dobré si říci, jak dlouhý by měl úvod bakalářské práce být. V tomto ohledu je dobré se řídit selským rozumem, a napsat úvod v rozmezí jedné až dvou stran o 1800 znacích. Vynechte sáhodlouhé úvahy na dané téma, a uvádějte pouze relevantní informace. Nebuďte však příliš struční. Je dobré si uvědomit, že vy, jakožto autor dané práce musíte být neutrálním a objektivním výzkumníkem, proto se vyvarujte předpojatostem a stereotypům, názorům a pocitům z dané problematiky a uvádějte pouze řádné argumenty.

 

V případě, že si ani po přečtení tohoto článku nevíte s tvorbou úvodu ke své práci rady, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím nezávazné poptávky skrze náš objednávkový systém.