Domovská stránka » Blog » Čeká Vás „bakalářka“?

Čeká Vás „bakalářka“?

Každý student vysoké školy se dříve nebo později setká s problematikou bakalářské práce. K získání titulu je potřeba nejen práci zpracovat, ale také si jí obhájit před komisí. Pro sepsání takovéto práce je potřeba mít odborné znalosti, či nejlépe osobní zkušenosti.

 

Bakalářská práce je v rozsahu 30-60 stran s ohledem na danou fakultu. Práce musí mít váhu a prokazovat nějaké výsledky, nejde jen o prosté opsání teorie.

 

Důležité je se řádně promyslet či vybrat téma, na které bude práce zpracovávaná. Poté je důležitá rešerše literatury a sběr materiálu ke zpracování. Po celou dobu tvorby práce jste pod dohledem vedoucího práce, který pomáhá s nasměrování práce.

 

Samotný text bakalářské práce musí obsahovat terminologii, citace, seznam použitých zdrojů a literatury.

 

Citace mívá různé podoby, je dobré se předem dohodnout s vedoucím práce, jaký styl citace, je pro vaše téma vhodný.

 

Nevíte si rady s bakalářkou? Přečtěte si návod, jak správně napsat bakalářskou práci. Pokud i tak nestíháte termín, nebo nezvládáte zpracovat dané téma, kontaktujte ProfiPodklady.cz. Rádi Vám podklady zpracujeme.