Čeká Vás „diplomka“?

Diplomová práce musí splňovat jisté náležitosti a předem stanovené podmínky. Na diplomovou práci jsou kladené vysoké nároky, nejen na její psaní, ale i následnou obhajobu.

 

Diplomová práce se od těch ostatních závěrečných prací liší nejen hloubkou, ale i rozsahem textu. Obvykle je rozsah do 90 stran, ale podmínky si klade každá katedra své.

 

Diplomová práce by měla odpovídat vědecké studii s analýzou, specifikou problému a měla by přinášet nová řešení, která budou vyplývat z vlastního šetření.

 

Šetření probíhá dotazníkovým či terénním průzkumem. U diplomové práce také dochází k osvojování metod jako je analýza, syntéza, indukce nebo např. dedukce apod.

 

Stejně jako u bakalářské práce (bakalářky), tak i u diplomové práce (diplomky) se začíná výběrem tématu. Stejně probíhá také literární rešerše, stanovení hypotézy, sběr dat a konzultace s vedoucím práce.

 

Text diplomky obsahuje znalost odborné literatura, orientaci v daném problému, odbornou terminologie, citace z literárních zdrojů. Důležitost má úvodní abstrakt, obsah, praktickou část, resumé v češtině i v cizím jazyce a přílohy.

 

Nevíte si rady s diplomkou? Přečtěte si návod, jak správně napsat diplomovou práci. Pokud i tak nestíháte termín, nebo nezvládáte zpracovat dané téma, kontaktujte ProfiPodklady.cz. Rádi Vám podklady zpracujeme.