Čeká Vás „seminárka“?

Stejně jako bakalářská, či diplomová práce, je i seminární práce písemný úkol. Takto provedená práce většinou slouží k získání kreditů, či zápočtu na vysokých školách.

 

Délku a rozsah seminární práce většinou určuje vedoucí daného předmětu. Obvykle je seminární práce v rozsahu 9 000 znaků, tedy cca 5 normostran. V této formě se jedná hlavně o text, nepočítá se s následným přednesem.

 

Seminární práce obsahuje reflexi z literatury a citaci z ní. Text není pouze o citacích z literatur, ale musí obsahovat i vlastní analytickou část.

 

Jako každá psaná práce musí mít i seminární práce jistou strukturu jako je úvod, stať a závěr. Celou práci pak doplňuje seznam použité literatury, přílohy jako tabulky, grafy a schémata.

 

Při tvorbě seminární práce je ale nejdůležitější, držet se pokynů dané fakulty.

 

Máte problém se semínárkou? Kontaktujte ProfiPodklady.cz!