Formátování bakalářské práce

Formátování bakalářské, ale i jakékoliv jiné závěrečné práce představuje tvrdý oříšek pro řadu studentů. Klíčem k úspěchu je, se vždy nejdříve informovat o požadavcích Vaší konkrétní školy a fakulty na formátování závěrečných prací.  Řada škol a fakult má dokonce předvytvořeny vlastní šablony, které jsou na webu školy studentům k dispozici ke stažení, a do nichž je možné text přímo vkládat. Tyto šablony již mívají nastaveny okraje, členění podle oddílů, číslování stran a podobně, což Vám značně celou práci usnadní, proto se vždy informujte.

 

Nyní si představíme nejčastější problémy při formátování, se kterými se studenti potýkají:

 

Tvorba automatického obsahu: Aby bylo možné správně vygenerovat automatický obsah, je nutné nastavit členění kapitol. Na horní záložce Wordu označené domů, navolíte vpravo rozčlenění textu na nadpis1. nadpis2 atd. Podle toho rozdělíte názvy jednotlivých kapitol a podkapitol. Jakmile jsou všechny kapitoly správně označeny, na záložce reference, pak v levém rohu zvolte tlačítko obsah. Zde si vyberete, jaký typ obsahu chcete generovat, jedním klikem jej zvolíte, a automatický obsah se vám na zvolené stránce vygeneruje sám. V případě, že budete v textu dělat nějaké změny nebo úpravy, stačí pouze kliknout na stranu práce s obsahem, která zešedne. Kliknutím pravým tlačítkem myši se nám pak rozbalí nabídka, ve které nalezneme i možnost aktualizovat pole“, kterou zvolíme, a obsah se nám sám upraví do aktuální podoby.

 

Číslování stran práce pomocí oddílů: U většiny škol se závěrečné práce číslují obdobným způsobem, kdy první stranu práce tvoří vždy titulní strana, pak anotace v českém a anglickém (nebo jiném světovém) jazyce, poděkování a automaticky generovaný obsah. Všechny tyto části textu mívají skryté číslování, které se zpravidla objevuje až na straně s úvodem práce. Nastavení číslování stran práce od určitého místa představuje jeden z nejčastějších problémů, se kterým si studenti nevědí rady, a proto si jej v následujícím článku důkladně popíšeme. Viz článek: Nastavení číslování stránek v bakalářské práci.