Pravidla komunikace s vedoucím závěrečné vysokoškolské práce

V předchozím článku jsme se věnovali správné volbě vedoucího bakalářské nebo diplomové práce. V případě, že se Vám vhodného vedoucího podařilo „ukořistit“, neusínejte na vavřínech, ještě nemáte vyhráno. Existuje několik pravidel komunikace s vedoucím bakalářské práce, které Vám mohou podstatně usnadnit vypracování Vaší závěrečné práce, a u následné obhajoby mohou zajistit pozitivní posudek, a následnou pomoc vedoucího.

 

Pravidlo č. 1 zní, „Buďte vždy slušní“. Vedoucí práce je osobou, která Vám vypracování a obhajobu Vašeho veledíla může velmi zjednodušit, ale stejně tak i zkomplikovat. Z tohoto důvodu se vždy řiďte tímto zdánlivě banálním pravidlem. Vězte, že slušné chování a dodržování jistých zásad při komunikaci s vedoucím není vždy samozřejmostí. Komunikaci proto vždy zahajujte slušným oslovením, a to včetně správného akademického titulu vedoucího. Vyjadřujte se v celých větách, a zcela zapomeňte na psaní velkými písmeny, nebo užívání vykřičníků apod. Berte v úvahu, že s největší pravděpodobností nejste jediným studentem, kterému učitel vede závěrečnou práci, a proto se vždy řádně podepište. Někdy je dobré uvádět i třídu, studijní obor a číslo studenta.

 

Pravidlo č. 2 zní“ Vedoucí je jen člověk“. Další banální sdělení, že? Opět jste na omylu. Vězte, že mnozí studenti tento fakt na vědomí neberou, proto vy buďte chytřejší. Vedoucí vaší práce v noci pravděpodobně spí, proto v případě, že mu v 00:30 zašlete 30NS své práce, a v tomtéž mailu se „objednáte“ na konzultaci v 8:00 stejného dne, nemůžete očekávat, že vás bude v daný čas očekávat, a bude mít připraveny poznámky k zaslanému textu. Na konzultace se proto objednávejte vždy s dostatečným předstihem. Pokud chcete, aby měl vedoucí Vaši práci pročtenou, popřípadě zhodnotil úpravy, které jste v ní udělali, dejte mu k tomu dostatečný prostor. A pár hodin přes noc opravdu nestačí.

 

Pravidlo č. 3 zní „ Choďte na konzultace včas a připraveni!“. V případě, že jste se objednali na konzultaci k Vašemu vedoucímu práce, přijďte na ně včas, a buďte připraveni. Mějte zpracované požadavky, zapracované úpravy, které po Vás vedoucí chtěl. Chodit na konzultaci bez přípravy, nebo úprav v práci nemá smysl, a marníte tak čas svůj, i vedoucího práce. Buďte efektivní. V případě, že vypracování jednotlivých fází práce, nebo úpravy, které po Vás vedoucí požaduje, nezvládáte, nebo nestíháte z důvodu časové tísně, neváhejte nás oslovit, pomůžeme Vám!