Syntéza, vlastní návrhy řešení

Závěrečná fáze většiny odborných prací obsahuje shrnutím a hodnocením dosažených výsledků, které byly dosaženy na základě výzkumů. Je nutné, aby byly zmíněny poznatky z teoretické části a byl vyzdvihnut nejdůležitější výsledek s návrhem řešení a dalším doporučením.

 

Tato fáze práce musí vyjadřovat jasné zaujetí stanoviska k dané problematice. Doporučuje se i zmínka autora, v čem ho výsledek obohatil.

 

Při obhajobě práce se často setkáte s otázkami oponenta jako: V čem jste se obohatil? Co Vám nejvíce pomohlo k dosažení závěru? Splnil jste stanovené cíle? Co navrhujete, aby se v konkrétní oblasti zlepšilo?

 

Je nutné, aby bylo zmíněno, zda bylo dosaženo předem stanoveného cíle, či nikoli. Pokud se nedosáhlo stanoveného cíle, tak uvést z jakého důvodu.

 

V závěru nesmí chybět další návrhy řešení či opatření. Je vhodné uvést další použití v praxi a případné očekávání do budoucna.

 

Potřebujete při psaní Vaší práce i tak pomoci? Kontaktujte nás a s námi máte bakalářku, diplomku nebo třeba referát v kapse.